Uw consulent:

Janine Linckens-Charlier
Uw consulent van Gastouderland Zuid-Limburg

Klachten

Gastouderland staat voor kwaliteit, maar het kan voorkomen dat u als ouder of gastouder een opmerking of een klacht heeft. Gastouderland wil opmerkingen en klachten van ouders en gastouders horen omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten geven vaak de zwakke plekken in de organisatie aan en zijn gratis informatie om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en/of te verbeteren. In het Interne klachtenregelement Gastouderland kunt u lezen wat u kunt doen als u een opmerking of een klacht heeft. 

Externe klachtenregeling

GGD Inspectierapporten GOL Z-L

GGD inspectierapporten

GGD rapporten Gastouders

Oudercommissie GOL Z-L

Notulen Oudercommissie november 2017

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

Algemene Voorwaarden Gastouderland

Aanvullende Algemene Voorwaarden Gastouderland