14 juni 2019

Ook 2018 weer geheel klachtenvrij

Logo_Klachtenvrij_2018.jpf

Voor 2018 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen dan wel klachten ingediend over Gastouderland Zuid-Limburg. Een mooie prestatie waar we trots op zijn!

Gastouderland Zuid-Limburg heeft een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.