18 maart 2020

Corona en de opvang

THU_CORONAVIRUS_GRAPHIC_SITE_THUMB_230120.jpg

We beseffen ons dat er deze dagen veel vragen en onduidelijkheden zijn rondom het coronavirus en hoe hiermee omgegaan moet worden. Het sluiten van de kinderopvang voor ouders met een niet vitaal beroep is een maatregel waar veel haken en ogen aan zitten. We merken dan ook dat er dagelijks nieuwe informatie naar buiten komt hoe er omgegaan moet worden met bepaalde zaken. Op deze pagina kunt u meer lezen over hoe Gastouderland omgaat met het coronavirus en de opvang van kinderen.

Als Gastouderland volgen wij altijd de adviezen van het RIVM, GGD en de rijksoverheid op. Wij verwijzen dan ook in eerste instantie naar de pagina van de rijksoverheid met vragen over de opvang en het uitbetalen van de opvang. 

Deze link is altijd up-to-date. Klik hier voor de link.

Vragen die wij veel krijgen maar hier niet bij staan

Ik ben nanny, gelden de regels ook voor mij?
Ja, de regels gelden ook voor nannyopvang. Je moet de woning waar de opvang plaatsvindt, zien als een kinderopvanglocatie en daarom alle regels toepassen.


Wij voldoen aan de voorwaarden om opvang te krijgen (vitale beroepen) maar de gastouder
 weigert opvang te verlenen. Moeten wij dan toch betalen?
Nee, de gastouder is niet beschikbaar en dan hoef je niet te betalen.


Wanneer mag een kind naar de nood(kinder)opvang?
Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang en hebben hier ook recht op.
Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven.


Wat als één van de twee ouders in een cruciale beroepsgroep werkt?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Je dient er als ouder alles aan te doen om zelf opvang te regelen of thuis te blijven als één van de twee ouders niet tot de cruciale beroepsgroepen horen. Denk bijvoorbeeld aan familie, vrienden, collega’s, vrij nemen of thuis werken.

Als er echt geen alternatieve opvang geregeld kan worden, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

Vanuit de gemeente wordt geregistreerd welke gastouders noodopvang aanbieden. Zij blijven dit van dag tot dag inventariseren. Het is dus belangrijk om te weten dat er alleen gebruik kan worden gemaakt van noodopvang indien dit ook echt niet anders kan!


Mag een ouder die zzp’er is het kind naar de kinderopvang brengen?

We begrijpen de zorgen van zzp’ers. Alleen is de opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op kinderopvang. Voor de overige zzp’ers (zonder cruciaal beroep) geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.


Het is ook niet toegestaan voor gastouders om opvang aan te bieden voor kinderen waarvan de ouder(s) geen cruciaal beroep hebben!Wij zullen deze pagina aanpassen wanneer er nieuwe vragen zijn of belangrijke updates.