15 mei 2020

Ook 2019 weer geheel klachtenvrij

Voor 2019 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen dan wel klachten ingediend over Gastouderland Zuid-Limburg. Een mooie prestatie waar we trots op zijn!

Gastouderland Zuid-Limburg heeft een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Klik hier voor het certificaat 2019

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Heeft u een klacht tegen over Gastouderland en komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie. Per 1 januari 2016 is een gastouderbureau verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. Voor meer informatie klik dan hier.